ระยะเวลาการทำงาน และการรับมือกับผู้ให้บริการรับทำเว็บไซต์

ปัญหาที่ผู้รับทำเว็บไซต์ทั้งหลายจะต้องเจอ
ปัญหาที่ผู้รับทำเว็บไซต์ทั้งหลายจะต้องเจอ
December 4, 2013
รับทำเว็บไซต์หนึ่งในอาชีพอิสระที่น่าสนใจ
รับทำเว็บไซต์หนึ่งในอาชีพอิสระที่น่าสนใจ
December 10, 2013

ระยะเวลาการทำงาน และการรับมือกับผู้ให้บริการรับทำเว็บไซต์

ระยะเวลาการทำงาน และการรับมือกับผู้ให้บริการรับทำเว็บไซต์

เราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนเมื่อจ่ายเงินไปแล้ว ไม่ว่าจะเต็มจำนวนหรือไม่ก็ตาม ล้วนแล้วแต่อยากได้งานเร็ว ๆ แต่นั้นอาจจะใช้ไม่ได้กับงานออกแบบจำพวก วาดภาพ ออกแบบโปสเตอร์หรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาคิดไอเดียหาสิ่งใหม่ ๆ อย่างเช่น งานรับทำเว็บไซต์ที่ต้องผนวกทั้งสายวิทย์และสายศิลป์เข้าด้วยกันงานที่เสร็จเร็วมักจะเป็นงานแบบสุกเอาเผากินเสียส่วนมากหรืองานที่สวยงามสมบูรณ์น่าตื่นตาตื่นใจแต่ส่งช้าเสมอ จนทำให้ลูกค้าหลายคนถึงกับเซ็งกันไปตาม ๆ กัน ซึ่งงานจำพวกนี้เรียกว่างานบริการ ไม่ใช่ซื้อมาขายไปแล้วจบการขาย

 

การรับมือกับผู้ให้บริการเช่นนี้ไม่ยาก แค่ต่างคนต่างมีกฎกติการ่วมกันและปฏิบัติร่วมกัน อาจจะมีการกำหนดเป็นสัญญาอย่างเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษรว่า หากส่งช้าก็ปรับเงินเท่าไหร่ หากมีแก้ไขงานก็เพิ่มเงินตามสัดส่วน กำหนดส่งงานหรือล่าช้าได้กี่ครั้ง รายละเอียดเหล่านี้ต้องกำหนดให้ชัดเจนหรือหากมีเหตุจำเป็นที่ต้องล่าช้าก็ให้ระบุมาอย่างแน่นอน ยิ่งสมัยนี้อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้เราสมารถเข้าถึงผู้ให้บริการได้มากขึ้น เราสามารถตรวจสอบผลตอบรับผลงานของผู้ให้บริการ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้ให้บริการก่อนใช้บริการได้เลย เพื่อจะมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการนั้น ๆ ไม่ส่งงานล่าช้า หรือมีปัญหาระหว่างทำงานน้อยมากเมื่อเทียบกับเจ้าอื่น ๆ

 

นอกจากนี้แล้วการจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการร้องขอจากลูกค้าก็จำเป็นและมีผลต่องานเช่นกัน เช่น ผู้ให้บริการรับทำเว็บไซต์ร้องขอข้อมูลที่จะลงในเว็บไซต์ อาทิเช่น ข้อมูลและรูปภาพ เป็นต้น แต่เรากับเป็นฝ่ายผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมส่งหรือส่งมาแต่ข้อมูลไม่เพียงพอ ทำให้งานเสร็จล่าช้ากว่าเดิมออกไป ในลักษณะนี้จะเอาผิดหรือต่อว่าผู้ให้บริการไม่ได้ว่าทำงานล้าช้า ไม่เสร็จตามกำหนดและจะเรียกเงินคืน หรือในกรณีหากมีการวางเงินมัดจำก่อนเริ่มดำเนินการ ซึ่งปกติแล้วผู้ให้บริการทุกคนจะนับวันเริ่มงานหลังจากชำระค่าบริการ ดังนั้นจะเหมารวมวันที่ติดต่อเป็นวันเริ่มดำเนินการงานไม่ได้