รับวางระบบ Network

 

ในยุคของระบบเครือข่ายที่กำลังพัฒนาอยู่นี้นั้น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบการทำงานในองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น โดยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หากพูดถึงในเรื่องของการวางระบบเครือข่ายหรือการวางระบบเน็ตเวิร์คนั้น ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่เรียนได้ด้านของ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว ก่อนอื่นใดนั้นเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า Network มีที่มาอย่างไรและมีแบบไหนบ้าง เพื่อที่จะได้นำไปศึกษาต่อยอดได้อีกด้วย

 

การพัฒนาด้านระบบเน็ตเวิร์คนั้น พัฒนามาจากช่วงยุคคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ายุค Client-Server ซึ่งในยุคนั้น การวางระบบจะใช้ในรูปแบบของเครือข่าย LAN หรือในชื่อเต็มว่า Local Area Network ในช่วงยุคนั้น การระบบ LAN จะอาศัยการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ที่เป็นเครื่องที่สามารถคำนวณ ประมวลผลและส่งข้อมูลสู่เครื่อง PC เครื่องอื่นๆได้ โดยระบบ LAN นี้ใช้การทำงานแบบเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย หรือจะเรียกเป็นภาษาทางการว่า client-server ก็ได้เช่นกัน

 

การทำงานของระบบ LAN จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานในระดับขององค์กรทั่วไป เพื่อเชื่อมข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน และเรียกข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลของแผนกบัญชีเข้ากับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันเช่นฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด ทำให้ระบบ LAN ยังคงมีประโยชน์อยู่เสมอ หลายๆบริษัทมักจะจ้างบริษัทที่รับงานด้านการวางระบบเครือข่ายแบบนี้ มาเดินสาย LAN และวางระบบ LAN ให้มีความเสถียร แต่จุดด้อยคือ ระบบ LAN นั้นเป็นระบบที่วางไว้ในพื้นที่และอาณาเขตที่จำกัดคือเพียงแค่ในอาคารขององค์กรที่เดียวเท่านั้น ยังไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อเนื่องไปยังบริษัทคู่ค้าแห่งอื่นได้ เพราะการต่อข้อมูลหรือการดำเนินการนั้นยังจำกัดในด้านต่างๆ

 

อีกทั้งระบบ LAN ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการรับส่งข้อมูลนั้นทำได้เร็วมากๆ และเกิดความผิดพลาดได้น้อย ยิ่งถ้าอยู่ในอาคารชั้นเดียวกันและส่งผ่านข้อมูลกันและกัน จะทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ระบบต่อมาคือระบบ MAN หรือ Metropolitan Area Network เป็นระบบที่อยู่ในระดับสูงกว่า LAN เกิดจากการผสมผสานระบบ LAN และ WAN เข้าด้วยกัน ระบบนี้จะเป็นการวางระบบที่สำคัญสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่าย ของสถานที่ราชการหรือองค์กรของภาครัฐและเอกชนที่จำเป็นต้องลิงค์ข้อมูลเชื่อมต่อกันและกันได้ตลอดเวลา เช่นการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร ที่ต้องใช้การส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลธนาคารข้ามสาขาหรือข้ามธนาคารเอง ดังนั้นการวางระบบ MAN จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก

 

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางระบบ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่น้อยนะครับ ค่อยๆศึกษาข้อมูลกันไปนะครับ

August 21, 2013
การวางระบบเน็ตเวิร์คในองค์กร

การวางระบบเน็ตเวิร์คในองค์กร

  ในยุคของระบบเครือข่ายที่กำลังพัฒนาอยู่นี้นั้น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบการทำงานในองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น โดยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หากพูดถึงในเรื่องของการวางระบบเครือข่ายหรือการวางระบบเน็ตเวิร์คนั้น ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่เรียนได้ด้านของ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว ก่อนอื่นใดนั้นเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า Network มีที่มาอย่างไรและมีแบบไหนบ้าง เพื่อที่จะได้นำไปศึกษาต่อยอดได้อีกด้วย   การพัฒนาด้านระบบเน็ตเวิร์คนั้น พัฒนามาจากช่วงยุคคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ายุค Client-Server ซึ่งในยุคนั้น การวางระบบจะใช้ในรูปแบบของเครือข่าย LAN หรือในชื่อเต็มว่า Local Area Network ในช่วงยุคนั้น การระบบ LAN จะอาศัยการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม […]